Bộ Y tế trả lời cử tri Khánh Hoà về chế độ đối với nạn nhân chất độc da cam

Bộ Y tế trả lời cử tri Khánh Hoà về chế độ đối với nạn nhân chất độc da cam

14:33 - 05/01/2018

Trước và sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII (từ 21-5 đến 21-6-2012), qua các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Dân nguyện của Quốc hội đã tổng

Cần nghiêm trị đối tượng làm hồ sơ giả hưởng chế độ chất độc da cam
Quảng Nam: Nhiều người bị phơi nhiễm chất độc hóa học chưa được hưởng chế độ chính sách
Chứng nhận y khoa cho các đối tượng nhiễm chất độc da cam/dioxin: Cần sớm gỡ vướng
Thiếu tiêu chí, khó làm chính sách
580 trường hợp hưởng sai chế độ nạn nhân chất độc da cam
Trước và sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII (từ 21-5 đến 21-6-2012), qua các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Dân nguyện của Quốc hội đã tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri cả nước và có văn bản đề nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan xem xét, trả lời, giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri Khánh Hòa đã được Chính phủ, các bộ ngành trả lời.

 

Về giải quyết chế độ cho nạn nhân chất độc da cam, nhiều cử tri là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam bày tỏ sự bức xúc trước những bất cập trong  việc thực hiện chính sách chế độ  trong thời gian vừa qua, -trong đó có vấn đề 17 bệnh liên quan đến chất độc màu da cam mà Bộ Y tế quy định là chưa đủ; một số bệnh được Hội nạn nhân chất độc màu da cam đề nghị nhưng không được xem xét, Bộ Y tế trả lời như sau :

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/ dioxin. Ngày 25/01/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký, ban hành Quyết định số 301/QĐ-BYT thành lập Hội đồng khoa học để thẩm định Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/ dioxin để làm cơ sở xác nhận nạn nhân chất độc hóa học/dioxin.
 
Trong quá trình xây dựng danh mục bệnh tật này, Bộ đã tổ chức nhiều hội thảo, xin ý kiến đông đảo các nhà khoa hoạc, các chuyên gia trong và ngoài ngành y tế, tham khảo nhiều tài liệu khoa học trong và ngoài nước về tác hại của dioxin lên sức khỏe con người. Nguyên tắc để xây dựng Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/ dioxin hoàn toàn dựa trên kết quả các công trình nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng của chất độc hóa học/dioxin lên sức khỏe con người đã được công bố ở trên thế giới và trong nước. 

 Hội đồng đã thận trọng rà soát, thẩm định từng bệnh, từng tên bệnh trong Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/ dioxin. Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 31/01/2008 của Hội đồng khoa học, ngày 20/02/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế  Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/ dioxin.

 
Sau khi nhận được ý kiến của một số cử tri và của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đề nghị Bộ Y tế xem xét, bổ sung một số bệnh, tật vào trong danh mục bệnh tật đã ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BYT nói trên, ngày 25/01/2011, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 539/QĐ-BYT v/v “ thành lập Hội đồng chuyên môn sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/ dioxin” . Hội đồng chuyên môn đã căn cứ vào các tài liệu khoa học có liên quan trong nước và quốc tế đã được công bố để rà soát và xem xét cơ sở khoa học, sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/ dioxin. Qua quá trình nghiên cứu, theo các nhà khoa học y học Việt Nam, hiện nay, chúng ta chưa có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/ dioxin. Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, khi có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn, sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế để xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/ dioxin.
 
Việc xếp loại bệnh nào nặng, nhẹ là hết sức khó khăn và không khả thi, căn cứ vào tình trạng bệnh tật và giai đoạn bệnh tật cụ thể của từng đối tượng để Hội đồng giám định y khoa khám giám định và kết luận bệnh, tật và mức độ suy giảm khả năng lao động.
 
Bộ Y tế đã yêu cầu các nhà khoa học thuộc các chuyên ngành biên tập và chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện tài liệu chuyên môn “ Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/ dioxin”. Ngày 04/5/2012, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 1488/QĐ-BYT phê duyệt Tài liệu này. Hiện nay, Bộ đang in để phát cho các Hội đồng giám định y khoa trong nước sử dụng trong công tác giám định.
 
(Báo Khánh Hoà 7/10)

Ca khúc Lời ru – giải Nhất viết về Nạn nhân da cam

#
#
#