Chính sách hỗ trợ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn bất cập

Chính sách hỗ trợ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn bất cập

14:20 - 05/01/2018

Ðảng và Nhà nước đã quan tâm thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học/đi-ô-xin và con đẻ của họ. Do một số quy định trong các văn bản chưa phù hợp thực tế, thủ tục rườm rà, phức tạp, thời gian giám định, giải quyết kéo dài, gây khó khăn cho ngư

Cần nghiêm trị đối tượng làm hồ sơ giả hưởng chế độ chất độc da cam
Quảng Nam: Nhiều người bị phơi nhiễm chất độc hóa học chưa được hưởng chế độ chính sách
Chứng nhận y khoa cho các đối tượng nhiễm chất độc da cam/dioxin: Cần sớm gỡ vướng
Thiếu tiêu chí, khó làm chính sách
580 trường hợp hưởng sai chế độ nạn nhân chất độc da cam

Ðảng và Nhà nước đã quan tâm thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học/đi-ô-xin và con đẻ của họ. Do một số quy định trong các văn bản chưa phù hợp thực tế, thủ tục rườm rà, phức tạp, thời gian giám định, giải quyết kéo dài, gây khó khăn cho người đi làm thủ tục để được hưởng chế độ.

 

Bạn đọc Trần Phương (Hà Nội): Trong số hàng triệu người bị phơi nhiễm chất độc hóa học/đi-ô-xin, phần lớn là những người tham gia hoạt động kháng chiến. Nhiều thế hệ con, cháu của những cựu chiến binh này cũng trở thành nạn nhân, bị dị tật, gia đình lâm vào thảm cảnh bệnh tật, đói nghèo. Hàng trăm nghìn người đã được hưởng chính sách ưu đãi hoặc gia đình được trợ cấp khó khăn, được khám, chữa bệnh miễn phí… song vẫn còn quá ít. Về 17 bệnh, khuyết tật, dị dạng, dị tật được Bộ Y tế xác nhận có liên quan phơi nhiễm chất độc da cam, có đến một nửa là bệnh ung thư. Khi phát hiện, hầu hết người mắc bệnh đều trong tình trạng chờ chết. Một số người đã được công nhận bị nhiễm chất độc da cam, được hưởng chế độ, nhưng bỗng dưng bị dừng, bị cắt chế độ vì không thuộc nhóm bệnh quy định của Bộ Y tế. Ðây là một bất cập, gây thiệt thòi về quyền lợi cho những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam.

Bạn đọc Khánh An (Khánh Hòa): Hiện nay, còn hàng trăm nghìn người bị nhiễm chất độc da cam, bị mắc nhiều bệnh, sức khỏe yếu, nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi do quy định phải có giấy tờ chứng minh đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại chiến trường miền nam, trong khi có rất nhiều người không còn lưu giữ được giấy tờ bởi nhiều lý do khách quan. Rồi quy định phải mất sức lao động từ 61% trở lên. Ðối với con của họ phải bị dị dạng, dị tật, không tự lực trong sinh hoạt… Vì vậy, hàng vạn người bị phơi nhiễm không được giải quyết chế độ chỉ vì không có đủ giấy tờ, thủ tục.

Bạn đọc Ðỗ Trọng (Quảng Ngãi): Quảng Ngãi hiện còn gần hai nghìn hồ sơ tồn đọng do quy trình xét duyệt hồ sơ trải qua nhiều cấp, mất nhiều thời gian. Bộ LÐ-TB và XH nhiều lần có văn bản tạm dừng việc giải quyết hồ sơ, dẫn đến tồn đọng. Việc thu nhận hồ sơ ở cấp cơ sở còn chậm trễ. Ðiều bất cập là việc triển khai các thủ tục giấy tờ rất phức tạp, hướng dẫn thực hiện ở một số địa phương chưa cụ thể. Quy định về thủ tục, hồ sơ và quy trình xét duyệt phải qua nhiều cấp và phải yêu cầu niêm yết công khai danh sách đối tượng trong vòng 15 ngày trước khi trình Hội đồng xét duyệt chính sách xã xét duyệt từng hồ sơ. Quy định về danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan phơi nhiễm chất độc da cam, các tiêu chí để khám, giám định, kết luận bệnh cũng còn nhiều bất hợp lý. Các văn bản hướng dẫn cũng chưa quy định cụ thể về tình trạng dị dạng, dị tật đối với con đẻ của người tham gia kháng chiến, gây lúng túng trong việc hướng dẫn và xét duyệt hồ sơ.

Ðề nghị Bộ LÐ-TB và XH cùng các bộ, ngành, địa phương sớm giải quyết những vướng mắc, bổ sung, sửa đổi những quy định chưa phù hợp thực tiễn, để các đối tượng tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc da cam đều được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

(Báo Nhân dân 18/12)

Báo Nhân dân ngày 18/12 đăng ý kiến của một số bạn đọc nói về tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. VAVA xin đăng lại bài báo này!

Ca khúc Lời ru – giải Nhất viết về Nạn nhân da cam

#
#
#