Phát huy tinh thần trách nhiệm vì nạn nhân da cam

Phát huy tinh thần trách nhiệm vì nạn nhân da cam

18:49 - 21/12/2017

Phát huy tinh thần trách nhiệm vì nạn nhân da cam

Ngày 1/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa II nhằm thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần III, nhiệm kỳ 2013-2018.

 

hoinghibanchaphanh

Phát biểu tại Hội nghị, thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đánh giá cao việc tổ chức thực hiện, tham gia đóng góp ý kiến của các tỉnh, thành hội.

Chủ tịch VAVA nhấn mạnh Trung ương Hội đã nhận được ý kiến đóng góp của 6 Ủy viên Ban chấp hành và của 38 tỉnh, thành hội; đây là những ý kiến nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều ý kiến có giá trị. Thường vụ Trung ương Hội sẽ nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện văn kiện trình Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ tới.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với đánh giá nhìn chung qua một nhiệm kỳ, VAVA đã trưởng thành toàn diện, khẳng định rõ vai trò, tiềm năng phát triển, trở thành một tổ chức mạnh, uy tín, hiệu quả hoạt động ngày càng cao. Nhất trí với kiến nghị Hội cần tích cực hơn nữa trong việc đưa ra ý kiến hoàn chỉnh chế độ, chính sách với nạn nhân chất độc da cam và cán bộ làm công tác hội; tiếp tục là nòng cốt trong các hoạt động xã hội hóa chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.
Thường vụ Hội tiếp thu ý kiến Hội nên dựa vào “Kế hoạch Hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” để đánh giá kết quả hoạt động của các hội cơ sở và xác định phương hướng hoạt động của Hội. Nghiên cứu để phối kết hợp các chương trình của Hội với các chương trình kinh tế xã hội của Nhà nước như Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015, các chương trình khác triển khai theo Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020.

Các đại biểu cũng tích cực đóng góp ý kiến vào các văn kiện Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2009-2013, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2009-2013; Báo cáo dự kiến cơ cấu số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và nhân sự chủ chốt lãnh đạo Trung ương Hội nhiệm kỳ 2013-2018;…/.

Mỹ Bình (TTXVN)

Ca khúc Lời ru – giải Nhất viết về Nạn nhân da cam

#
#
#