Tháng Mười Hai 18, 1489 3:13 chiều

Structure

Structure:

 
President of Honor – Former Vice President of the SRVN
Nguyen Thi Binh

 


President
Lieutenant General Nguyen Van Rinh

trung-tuong-nguyen-the-lucVice President – General Secretary Nguyen The Luc

trung-tuong-hoang-chau-sonVice President – Director of VAVA’S FUNDS Hoang Chau Son

thieu-tuong-tran-ngoc-tho
Vice President Tran Ngoc Tho

nguyen-thi-ngoc-phuongVice President Nguyen Thi Ngoc Phuong

– Former and current Presidents of the Association:

 1. Mr. Dang Vu Hiep (2004-2008)
 2. Mr. Do Xuan Dien (Authorized President-2008)
 3. Mr. Nguyen Van Rinh (Since 2008)

– Former and current Vice Presidents of the Association:

 1. Mr. Do Xuan Dien (Since 2004 – 2007)
 2. Mr. Tran Xuan Thu (Since 2004 – 2014)
 3. Mr Nguyen Trong Nhan (2004 – 2011)
 4. Mrs. Nguyen Thi Ngoc Phuong (Since 2004)
 5. Mr. Tran Ngoc Tho (Since 2010)
 6. Mr. Nguyen The Luc (Since 2011)
 7. Mr. Hoang Chau Son (Since 2014)

The Central Executive Committee

 1. Mr. Nguyễn Văn Rinh
 2. Mr. Trần Xuân Thu
 3. Mr. Nguyễn Thế Lực
 4. Mr. Hoàng Châu Sơn
 5. Ms. Nguyễn Thị Ngọc Phượng
 6. Mr. Trần Ngọc Thổ
 7. Mr. Lưu Văn Đạt
 8. Mr. Lê Đức Tiết
 9. Mr. Nguyễn Minh Y
 10. Mr. Phạm Trương
 11. Mr. Lê Cường
 12. Mr. Đinh Văn Tiềm
 13. Mr.Trần Ngọc Tâm
 14. Mr. Nguyễn Văn Khanh
 15. Mr. Quách Thành Vinh
 16. Mr. Ngô Khắc Ký
 17. Ms Hà Thị Mấc
 18. Mr. Nguyễn Văn Mỗi
 19. Mr. Hồ Sĩ Hải
 20. Mr. Nguyễn Bá Bồng
 21. Mr. Lê Thế Hải
 22. Mr. Ông Hoa Hữu Long
 23. Mr. Vũ Chiến Thắng
 24. Mr. Nguyễn Văn Huỳnh
 25. Mr. Võ Quý
 26. Mr. Lê Gia Tiến
 27. Mr. Trần Quý Tường
 28. Mr. Phạm Thiện Tài
 29. Mr. Trần Nhật Minh
 30. Mr. Đinh Đăng Quang
 31. Mr. Lương Phan Cừ
 32. Mr. Phạm Song Hà
 33. Mr. Nguyễn Duy Kiên
 34. Mr. Kiều Thanh Hùng
 35. Mr. Đỗ Đức Hoàng
 36. Mr. Thích Thanh Huân
 37. Mr. Phan Khắc Từ
 38. Mr. Phạm Văn Huấn
 39. Mr. Phạm Đức Thái
 40. Mr. Nguyễn Cao Vãng
 41. Ms. Nguyễn Thu Phương
 42. Ms. Trương Thị Nở
 43. Mr. Phạm Súy
 44. Mr. Nguyễn Trọng Giao
 45. Mr. Lê Quốc Bảo
 46. Mr. Nguyễn Mạnh Sầm
 47. Mr. Nguyễn Trung Cang
 48. Mr. Nguyễn Xuân Cảo
 49. Mr. Nguyễn Cương
 50. Mr. Văn Hiệp
 51. Ms. Nguyễn Thị Hiền
 52. Mr. Nguyễn Văn Hệ
 53. Ms. Huỳnh Thanh Hoa
 54. Mr. Hà Văn Thanh
 55. Mr. Ngô Song Hào
 56. Mr. Nguyễn Văn Nhân
 57. Mr. Dương Đình Khải
 58. Mr. Hoàng Đức
 59. Ms. Lê Thị Cương
 60. Mr. Bùi Xuân Kim
 61. Mr. Võ Duy Hiển
 62. Mr. Tạ Quang Chính
 63. Ms. H’ Nghia
 64. Mr. Phạm Văn Ngôn
 65. Mr. Phạm Huy Nhiệm
 66. Ms. Võ Thị Đẹp
 67. Mr. Nguyễn Văn Paul
 68. Mr. Nguyễn Việt Khanh
 69. Ms. Đào Nguyên
 70. Mr. Phan Thanh Rạng
 71. Mr. Đỗ Xuân Long
 72. Mr. Nguyễn Anh Cả
 73. Mr. Nguyễn Thành Tâm
 74. Mr. Phạm Ngọc Thái
 75. Mr. Vương Mí Vàng
 76. Mr. Hồ Ngọc Thắng
 77. Mr. Lê Văn Dăng
 78. Mr. Nguyễn Văn Thùy
 79. Mr. Phan Minh Chánh
 80. Mr. Đinh Xuân Tứ
 81. Mr. Nguyễn Sĩ Thúy
 82. Ms.Trần Liên Kiều
 83. Ms.Lê Thị Thanh Vân
 84. Ms.Trần Thu Vân
 85. Ms.Đặng Thị Tầm
 86. Mr.Thân Văn Nhau
 87. Mr. Nguyễn Văn Hùng
 88. Mr. Nguyễn Như Ý
 89. Mr. Nguyễn Văn Nhân
 90. Mr. Nguyễn Đức Hạnh
 91. Mr. Phan Thanh Long
 92. Mr. Nguyễn Minh An
 93. Mr. Nguyễn Quốc Trị
 94. Mr. Đõ Trúc Hy
 95. Mr. Vũ Thanh Sơn
 96. Mr. Nguyễn Đại Lượng
 97. Mr. Hứa Thanh Giang
 98. Mr. Lê Thế Thanh
 99. Mr. Bùi Sỹ Thu
 100. Mr. Pham Văn Ro
 101. Mr. Nguyễn Minh Sâm
 102. Mr. Nguyễn Văn Dũng
 103. Ms. Hà Thị Thu

The Permanent Executive Committee

 1. Mr. Nguyễn Văn Rinh
 2. Mr. Nguyễn Thế Lực
 3. Mr. Hoàng Châu Sơn
 4. Ms. Nguyễn Thị Ngọc Phượng
 5. Mr. Trần Ngọc Thổ
 6. Mr. Phạm Trương
 7. Mr. Lê Cường
 8. Mr. Quách Thành Vinh
 9. Mr. Đinh Văn Tiềm
 10. Mr. Nguyễn Văn Khanh
 11. Mr. Trần Ngọc Tâm
 12. Mr. Phạm Văn Ro
 13. Mr. Nguyễn Sĩ Thúy
 14. Mr. Nguyễn Đức Hạnh
 15. Ms. H’ Nghia
 16. Ms. Nguyễn Thị Hiền
 17. Ms. Trần Liên Kiều