TIN NỔI BẬT
Trọn một nhiệm kỳ (2013 – 2018), Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nguyên Bình hoạt động trong hoàn cảnh 4 không: không văn phòng, thiết bị làm việc; không kinh phí hoạt động; không thù lao cho cán bộ chuyên trách và không có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với Hội. Từ những khó khăn trên, tháng 10/2018, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nguyên Bình chính thức dừng hoạt động và giải thể.
Qua điều tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, toàn tỉnh có khoảng 4.000 người, hầu hết là các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở các chiến trường B, C, K trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bị nghi phơi nhiễm chất độc da cam. Nhưng do nhiều nguyên nhân, đến nay mới chỉ có 821 người là đối tượng gián tiếp được hưởng chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Số người còn lại đang mòn mỏi chờ đợi…
50 năm trôi qua kể từ ngày Mỹ ngừng rải chất độc hóa học xuống Việt Nam, nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn đè nặng, tàn phá nhiều gia đình Việt Nam. Không có sự bồi thường vật chất nào có thể làm mất đi những di hại của chất độc da cam/dioxin đối với cuộc sống, sức khỏe con người, có thể làm cho những nạn nhân của chất độc này trở nên lành mạnh và bình thường. Nhưng sự bồi thường thỏa đáng thể hiện tình thương yêu con người, đầy lương tâm và trách nhiệm lại là vấn đề rất cần thiết và đặc biệt quan trọng.
Chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, không chỉ gây hậu quả nặng nề sức khỏe những người bị phun rải trực tiếp, mà còn di chứng đến con cháu của họ.
Với tư cách là một tổ chức xã hội có tính chất đặc thù, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam đã đoàn kết, tập hợp nạn nhân và đại diện cho nạn nhân CĐDC Việt Nam trong các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân, buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do họ gây ra ở Việt Nam.