Tháng Mười Hai 16, 6180 3:13 chiều

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tình hình xây dựng tiêu chí xác định nạn nhân chất độc hóa học/dioxin

Ngày 05 thàng 9 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn về vấn đề xây dựng quy trình và tiêu chí xác định nạn nhân chất độc hóa học/dioxin Việt Nam và giải quyết chế độc chính sách cho các đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ.

xi

Sau khi nghe Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng về việc xây dựng quy trình xác định nạn nhân chất độc họa học/dioxin; Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo đề xuất về xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Tiêu chí điều tra, xác định nạn nhân chất độc hóa học/dioxin tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

1. Thời gian qua, các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Quốc phòng đã có nhiều cố gắng, từng bước chuẩn bị cơ sở khoa học cho việc xác định nạn nhân chất độc hóa học/dioxin. Tuy nhiên, việc xác định nạn nhân chất độc hóa học/dioxin tại Việt Nam là một công việc phức tạp, lâu dài, liên quan đến nhiều Bộ, ngành và địa phương, cần phải giải quyết theo từng bước ưu tiên.

2. Trước mắt, các Bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng khần trương xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng người có công bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.

– Bộ Quốc phòng khẩn trương chỉ định cơ quan chịu trách nhiệm xác nhận các đối tượng tham gia kháng chiến hoạt động trong vùng bị phun rải chất độc hóa học/dioxin (đối tượng bị phơi nhiễm);  căn cứ vào thông tin giải mã phiên hiệu các đơn vị quân đội hoạt động trong vùng bị nhiễm chất độc và bản đồ các vùng bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp, quy định trách nhiệm và cơ quan xác nhận đối tượng bị phơi nhiễm; thông báo cho Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 9 năm 2013 để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

3. Bô Y tế phối hợp tích cực với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc xây dựng quy trình xác nhận đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan giám định y khoa, y tế các tỉnh trong việc thực hiện quy trình này, cơ chế tài chính của việc chi tra cho giám định y khoa.

4. Trước mắt tập trung xác định các đối tượng người có công và con cháu người có công bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin để thực hiện đúng chính sách với người có công trong năm 2014  – 2015. Từ kết quả và kinh nghiệm thực tiễn, giữa năm 2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Đề án điều tra tình trạng người dân Việt Nam bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu về mức độ và khả năng phát tán của chất độc hóa học/dioxin trong các điều kiện môi trường đất, nước tại Việt Nam để có các kiến nghị cụ thể về xác định chính xác hơn vung bị phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin trong quá trính xây dựng và thực hiện các chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Trả lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*