TIN NỔI BẬT
Theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Nghị định nêu rõ mức chuẩn quy định ở trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2215/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn bộ Quyết định.
TIN MỚI NHẤT
 
 

 
 

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 219 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 219 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhvavidb/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/nhvavidb/public_html/storage/framework/sessions/pkaRx1wDEZXYMFAeHMsnR5L80A127ZhzzZoRaRBZ', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"rpUgBwpx3xRgP85pXNUDkzJCfJKI6tMkKxG6KPru";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:61:"https://vava.org.vn/public/index.php/van-ban-phap-luat?page=2";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/nhvavidb/public_html/storage/framework/sessions/pkaRx1wDEZXYMFAeHMsnR5L80A127ZhzzZoRaRBZ', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"rpUgBwpx3xRgP85pXNUDkzJCfJKI6tMkKxG6KPru";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:61:"https://vava.org.vn/public/index.php/van-ban-phap-luat?page=2";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/nhvavidb/public_html/storage/framework/sessions/pkaRx1wDEZXYMFAeHMsnR5L80A127ZhzzZoRaRBZ', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"rpUgBwpx3xRgP85pXNUDkzJCfJKI6tMkKxG6KPru";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:61:"https://vava.org.vn/public/index.php/van-ban-phap-luat?page=2";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('pkaRx1wDEZXYMFAeHMsnR5L80A127ZhzzZoRaRBZ', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"rpUgBwpx3xRgP85pXNUDkzJCfJKI6tMkKxG6KPru";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:61:"https://vava.org.vn/public/index.php/van-ban-phap-luat?page=2";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 128)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 62)